Ontstaan Goudkoers

De koers die door de internationale goudbeurs wordt vastgesteld zal de uiteindelijke prijs die u af moet rekenen bepalen. Deze koers is natuurlijk afhankelijk van hoeveel er in het goud gehandeld wordt en dit is al sinds het ontstaan van de koers het geval. Toch zult u sinds het ontstaan goudkoers beïnvloedende factoren tegen komen die in de loop der jaren een zeer grote invloed hebben gehad op de koers van goud.

De goudkoersen zoals wij die vandaag de dag kennen zijn nog niet zo heel erg oud en gaan slechts terug tot begin jaren zeventig. Daarvoor waren verschillende andere factoren op de goudprijs van invloed en nog iets eerder was goud een soort van gestandaardiseerd betaalmiddel. Dit is eigenlijk in de lange historie van het goud goed te zien, goud heeft altijd als symbool voor rijkdom en macht gestaan en wordt daarom al heel erg lang als betaalmiddel gebruikt. Toch heeft het nog heel lang moeten duren tot het ontstaan van de goudkoers zoals wij die vandaag de dag kennen. Het antwoord op de vraag hoe ontstaat de goudkoers zal dan ook moeten beginnen met een stuk uit geschiedenis over de waardering van het goud door de jaren heen. Deze geschiedenis laat zien dat tot het eind van de negentiende eeuw goud voornamelijk als betaalmiddel werd gebruikt.

Dit was mogelijk omdat goud een relatieve standaard waarde had ten opzichte van de verschillende valuta in de wereld, hierdoor was de beïnvloeding van de goudkoers ook anders dan vandaag. Goud werd daarom ook aan het eind van de negentiende eeuw door veel landen als tegenwaarde voor het geld gebruikt door het invoeren van het ‘gold standard’ systeem. Na een korte onderbreking van deze systemen rond de eerste wereldoorlog werden deze systemen aan het einde van de tweede wereldoorlog vervangen door het ‘Bretton Woods’ systeem waardoor de prijs van goud aan de dollar gekoppeld werd. De goudkoers ontwikkelingen werden sindsdien sterk beïnvloed door de organisaties die volgens dit systeem opgezet werden en die vandaag de dag het Internationaal Monetair Fonds IMF vormen. Volgens de afspraken rond het ‘Bretton Woods’ systeem werd de waarde van goud vastgesteld op 35 doller per troy ounce goud en hierdoor werd de dollar een soort internationale munt eenheid waarbij de prijs van goud in dollars vast stond maar er feitelijk wel een vrije goudhandel mogelijk was. Het ontstaan van de goudkoers zoals wij die vandaag kennen was ook het einde van het ‘Bretton Woods’ systeem.

Hoe ontstaat de goudkoers kan dan ook beantwoord worden met vermelding van het besluit van president Richard Nixon om de ‘gold standard’ in Amerika los te laten. Amerika kon de economische krachten niet meer beteugelen en de oorlogen in Azië eisten een zware tol op de Amerikaanse financiële reserves. Ook waren andere economieën in voornamelijk Europa de factoren die de goudkoers sterk beïnvloeden. In 1971 liet Amerika de prijs van 35 dollar per troy ounce dan ook los en ontstond er een vrije handel in goud. Dit is goed te zien als u naar de goudkoers ontwikkelingen kijkt, van 35 dollar was de prijs in vijf jaar al verviervoudigd naar 140 dollar om nogmaals vijf jaar later op een korte piek van 850 dollar uit te komen. Na deze record prijzen zijn de koersen naar beneden gegaan om een jaar of twintig redelijk stabiel te blijven. In deze jaren na het echt vrij laten van de goudprijs hebben veel factoren de goudkoers bepaald, daarbij zijn een aantal zaken te onderscheiden die steevast terug komen.

De beïnvloeding van de goudkoers heeft voornamelijk te maken met de zaken die er op het globale niveau aan de hand zijn. Daarbij moet u denken aan een eventuele economische crisis waardoor beleggers in plaats van te beleggen in de traditionele beleggingsvormen gaan beleggen in goud. Daarnaast hebben ook oorlogen een enorme impact op het ontstaan van de goudkoers, dit komt vanwege het feit dat dit zeer veel geld kost en er als het ware een economische druk op de economie van een land ontstaat. Aangezien Amerika zichzelf als een leidende kracht ziet in de wereld economie en Amerika bij vrijwel iedere oorlog betrokken is, is het niet zo vreemd dat de factoren die de goudkoers bepalen ook veel te maken hebben met Amerika. Sinds een jaar of tien wordt in een groot deel van Europa de euro gebruikt en valt op te merken dat Europa ook een grote invloed op de koers van goud begint te krijgen. De euro goudkoers die daarbij gehanteerd wordt is echter bescheiden ten opzichte van de economische kracht van Amerika die aan de basis stond van het ontstaan van de goudkoers.