Euro Goudkoers

Als u goud kopen wilt bij een handelaar zoals u die op deze website kunt vinden zult u een prijs in euro’s in rekening gebracht worden. Deze prijs wordt berekend aan de hand van de internationaal gehanteerde koers van goud. Deze internationale goudkoers wordt ook in euro’s weergegeven om het voor u eenvoudig te maken. Toch is de euro goudkoers niet de officiële koers die gehanteerd wordt in de officiële goud handel.

Dat officiële goudkoersen in een aantal dollars per troy ounce weergegeven worden heeft een logische verklaring. Dit heeft te maken met hoe sinds de goudhandel is ontstaan goudkoers werd uitgedrukt. Natuurlijk kon vanaf het begin van het ‘Bretton Woods’ systeem niet de goudkoers in euro worden weergegeven omdat de euro toen nog niet bestond. Veel belangrijker is het dat volgens het ‘Bretton Woods’ systeem de prijs vast gesteld werd op 35 dollar per troy ounce. Ook tegenwoordig zal de euro goudkoers niet gehanteerd worden omdat de koers vastgesteld wordt op de internationale goud beurs in New York en in Amerika wordt nu eenmaal gebruik gemaakt van dollars en ounces. Toch zal wel gebruik gemaakt worden van een prijs van goud in euro maar daarvoor zal continue de wisselkoers toegepast moeten worden omdat de dollar en de euro nu eenmaal geen vaste wisselkoers ten opzichte van elkaar hebben.

Op het moment dat u goud aankoopt bij een goud handelaar in Nederland zult u voor het goud kopen euro bedragen af moeten rekenen. Het zal u niet vreemd voorkomen dat dit komt omdat in Nederland nu eenmaal de euro gehanteerd wordt en geen gebruik gemaakt wordt van de Dollar. Dit heeft als voordeel dat de prijs die u moet betalen goed te vergelijken is met alledaagse zaken. Een veel groter voordeel van het bepalen voor welke prijs goud in euro verkocht wordt is dat u geen verschillen aan zult treffen met de landen om ons heen. Voordat in Nederland de euro gebruikt werd kon het voorkomen dat een handelaar in België of Duitsland goedkoper was omdat de koers van de Franc of de Mark ten opzichte van de dollar sterker was dan de Gulden. Met de invoering van de euro goudkoers is aan deze praktijk resoluut een einde gekomen omdat de euro in de hele eurozone evenveel waard is.

Ook al valt op te merken dat het prijs niveau in alle landen van de eurozone niet hetzelfde is, heeft dit toch geen invloed op de goudkoers in euro zoals die gehanteerd wordt. Dit heeft natuurlijk te maken met de wisselkoers van de dollar en de euro die voor alle landen in de eurozone hetzelfde is ongeacht het prijs niveau. Dit kan natuurlijk wel betekenen dat in landen binnen de eurozone waar het prijs niveau lager is dan in Nederland de prijs van goud in euro als hoger ervaren wordt dan in Nederland. Toch is dat natuurlijk niet zo want de wisselkoers houdt in dat de officiële koers van goud in dollars omgerekend wordt naar een euro goudkoers. Deze omrekening vindt plaats ongeacht het land waar het goud verkocht wordt en daadoor is de prijs van goud in heel de eurozone gelijk. Het is belangrijk om vast te stellen dat bij het bepalen van de prijs die u uiteindelijk moet betalen de wisselkoers van grote invloed is. Goud in euro prijzen uitdrukken kan hierdoor betekenen dat de prijs van dag tot dag veranderd zonder dat de internationale goudkoers veranderd.

Dit komt omdat de wisselkoers vastgesteld wordt op de valuta beurzen die in verschillende landen ter wereld opereren. Op deze beurzen wordt door handelaren gehandeld in diverse valuta’s waarbij dollars of lokale valuta verkocht en ingekocht worden. Deze handel heeft een sterke invloed op de wisselkoersen van de dollar en daarmee ook op de euro goudkoers. Vandaar dat de prijs die u voor iedere gram goud moet betalen vastgesteld wordt door twee factoren, de internationale goudkoers zoals deze op de internationale goud beurs in New York vastgesteld wordt en de wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro. Bij het goud kopen euro prijzen in rekening gebracht krijgen heeft echter ook positieve kanten. Op het moment dat de euro sterk is, zult u voor iedere euro meer dollars krijgen dan op het moment dat de euro zwak is. De prijs van goud in euro zal dan ook iets lager uitvallen bij een sterke euro en iets hoger bij een zwakke euro. Aangezien de euro al sinds de invoering zeer sterk is ten opzichte van de dollar is het dus helemaal niet zo verkeerd om de euro goudkoers te moeten betalen.